ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดสกลนคร

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดสกลนคร
ขายขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดสกลนคร

ค้นพบ 14 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-55.00
ที่ตั้ง : พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-93.30
ที่ตั้ง : โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 28-0-65.00
ที่ตั้ง : ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-28.00
ที่ตั้ง : กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 14-1-86.60
ที่ตั้ง : โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 16-1-10.00
ที่ตั้ง : วัฒนา ส่องดาว สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 23-1-30.00
ที่ตั้ง : สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-2-15.00
ที่ตั้ง : กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 30-0-40.00
ที่ตั้ง : บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 77-2-95.00
ที่ตั้ง : ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-91.00
ที่ตั้ง : เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 30-3-89.00
ที่ตั้ง : กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 25-3-72.00
ที่ตั้ง : บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-1-0.00
ที่ตั้ง : งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนครอำเภอในจังหวัดสกลนคร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด จังหวัดสกลนคร เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดสกลนคร ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดสกลนคร ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดสกลนคร