ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสกลนคร

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดสกลนคร
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดสกลนคร

ค้นพบ 81 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-30.00
ที่ตั้ง : สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-45.00
ที่ตั้ง : คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-17.00
ที่ตั้ง : ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-62.00
ที่ตั้ง : ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-91.00
ที่ตั้ง : เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 23-1-30.00
ที่ตั้ง : สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-56.80
ที่ตั้ง : ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-3-84.00
ที่ตั้ง : ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-1-0.00
ที่ตั้ง : งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-0-0.00
ที่ตั้ง : สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-77.00
ที่ตั้ง : ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-29.00
ที่ตั้ง : สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-93.30
ที่ตั้ง : โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-8.60
ที่ตั้ง : ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 25-2-65.00
ที่ตั้ง : ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-1-31.00
ที่ตั้ง : บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-76.70
ที่ตั้ง : แวง สว่างแดนดิน สกลนคร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-18.00
ที่ตั้ง : พังโคน พังโคน สกลนคร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-33.30
ที่ตั้ง : สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-29.90
ที่ตั้ง : ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนครอำเภอในจังหวัดสกลนคร

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดสกลนคร เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสกลนคร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสกลนคร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดสกลนคร